Navigate Up
Sign In
district,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalert/feed.xml;washington,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalerthw/feed.xml;truman,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalerttr/feed.xml;daley,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalertda/feed.xml;olive-harvey,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalertoh/feed.xml;kennedy,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalertkk/feed.xml;wright,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalertwr/feed.xml;malcolm-x,http://rss.blackboardconnect.com/167340/cccalertmx/feed.xml
No
No

Tuition Free ESL (Polish)

ESL and Citizenship/ Angielski jako Drugi Język (ESL)

ESL and Citizenship/ Angielski jako Drugi Język (ESL)

Kurs Nauki Języka Angielskiego (ESL) oferowany jest dla osób dla których język angielski nie jest językiem ojczystym.  Uczęszczanie na zajęcia języka angielskiego daje możliwość lepszego funkcjonowania w pracy, szkole, oraz codziennym życiu.  Kursy oferowane na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym pozwalają na rozwijanie następujących sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania oraz na poznawanie różnych aspektów języka: słownictwa, gramatyki i wymowy.

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu na Obywatelstwo (Citizenship) pomaga w odpowiednim przygotowaniu się do egzaminu na obywatelstwo USA.

Kurs Nauki Języka Angielskiego oferowany jest dla mieszkańców stanu Illinois, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym.  Studenci międzynarodowi oraz turyści nie mogą ubiegać się o przyjęcie na kursy językowe ani na inne kursy oferowane przez program Adult Education.